WebZdarma.cz

WebZdarma.cz

Na Březince 22, 150 00 Praha 5
tel: +420251560906

Předseda: Prof. Marek Kopelent

E-mail: marek_kopelent@volny.cz

English version

 

je sdružení skladatelů, interpretů a muzikologů, orientovaných k netradiční soudobé hudební tvorbě.

Vznikl počátkem roku 1990 a stál v rozhodném odporu proti praktikám totalitního Svazu skladatelů a snahám organizovat hudební život v jeho duchu. Svoboda tvorby a podpora nekonvenčně aktuálních slohových trendů v ní je hlavním smyslem jeho činnosti.

Podle stanov registrovaných 18. 6. 1990 je dobrovolnou, samostatnou organizací, sdružující osobnosti různých hudebních profesí, které spojuje orientace na progresivní směry v současné vážné hudbě; navazuje na tradici avantgardních spolků, sdružení a tvůrčích skupin; sídlí v Praze a působí na území České republiky. Jeho posláním je vytvářet prostor pro výměnu, konfrontaci a tříbení hledačských poetik, postojů, úsilí prosazovat koncepce, napomáhající rozvoji a uplatnění nového umění; bránit menšinové radikální proudy proti většinovému konservativismu; pěstovat odkaz osobností, jimž pro netradiční a nekonformní postoje nebylo přiznáno v české hudební kultuře zasloužené místo; spolupracovat s názorově spřízněnými skupinami v ostatních sférách kultury. Pro činnost Ateliéru '90 vymezují stanovy dvě základní směrnice: uvádění, publikování děl členů a vzájemnou mezinárodní výměnu děl a interpretů. Tyto úkoly plní především koncertní činností. Tu od 1993 soustřeďuje kromě jednotlivých koncertů hlavně do vícedenních malých festivalů (dvoudení, třídení). Vedle tvorby členů se zde hrají skladby jubilujících avantgardistů 20. století a konají semináře či besedy; v rámci koncertů zaznívají i vybraná díla osobností některé zahraniční hudební kultury.

Ateliér '90 řídí volený výbor, v jehož čele po dosavadní dobu existence stojí Prof. Marek Kopelent. Na programu neveřejných setkání členů, pořádaných v měsíčních či delších intervalech, se poslouchají zajímavé nahrávky zahraničních i domácích skladeb, probíhají diskuse a vzácněji i přednášky o tvůrčích problémech a možnostech.

Program
Třídení 2012
DVOJKONCERT
5. prosince, 19,30 a 20,45 hod.
kostel sv. Vavřince (Pražské jaro) Hellíchova 18, Praha 1, Malá Strana
TŘETÍ KONCERT
8. prosince, 15,00 hod.
Sál Martinů HAMU
Malostranské náměstí 13, Praha 1

členové Ateliéru 90

stručné údaje
o dosavadní činnosti

·         Počet přístupů na stránku zjišťuje WEBovský počítadlo